Plánovanou rekonstrukcí školního sportovního areálu vznikne jedno velké víceúčelové hřiště (převažující sport malá kopaná) a jedno menší hřiště (míčové hry), povrch obou hřišť bude tvořen umělým trávníkem; dále tartanová dráha a pískové doskočiště pro skoky a atletická oválová dráha (150 m), včetně přímé běžecké dráhy (60 m), pokryté tartanem.

Také bude vybudováno dětské hřiště s několika herními prvky (prolézačka s lezeckými stěnami, řetězová houpačka, prolézačka se skluzavkou, vertikální prolézačka – válec, skupinová houpačka – hnízdo, hra – piškvorky, kreslící tabule), učebna v přírodě a několik relaxačních ploch.
Všechny sportovní i relaxační plochy vhodně doplní velké množství zeleně – bohatá výsadba nových stromů a kvalitní zatravnění.

 

Předpokládaná cena celé rekonstrukce 20 082 611,00 Kč (bez DPH).

Dotace města Brna 5 000 000 Kč.
Dotace Jihomoravského kraje 4 750 000 Kč.
Dar Biskupství brněnského 1 896 000 Kč.Dotace Brno – střed 1 000 000 Kč
Výtěžek Tříkrálového benefičního koncertu 6.1.2016: 18.000 Kč.

Výstavbu sportoviště můžete podpořit finančním darem i vy:
bankovní spojení na zřizovatele – investora (Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje): Česká spořitelna a.s., číslo účtu 1342317379/0800.

Za vaše dary předem děkujeme!