2017 – 2018sportovec (1) - kopie

FLORBAL
Florbalové výsledky

ŠPLH
Výsledky šplhu

ATLETIKA
Pohár rozhlasu
Atletický čtyřboj
Celkové výsledky Atletického čtyřboje.

2016 – 2017

ATLETIKA
Krásné zakončení atletické sezóny
Pohár rozhlasu – závěr roku

FLORBAL
Florbalové výsledky 2016/2017
Memoriál J. Krejčíka ve florbalu
Novoměstský pohár ve florbalu

ŠPLH
Výsledky šplhu 2016/2017
Školní kolo soutěže ve šplhu

Průběh rekonstrukce našeho školního hřiště
V letech 2016/2017 proběhla úspěšná rekonstrukce školního hřiště (při cyrilometodějských školách).
Na několika fotografiích je zachycena situace před rekonstrukcí, v průběhu rekonstrukce
a po dokončení úpravy sportovního areálu škol.

Fotografie zde 🙂

2015 – 2016

Sportovní akce 2015/2016

ATLETIKA
Běhy brněnské mládeže
Výsledky Běhů brněnské mládeže

Krajská kola Poháru rozhlasu a Atletického čtyřboje
Výsledky krajského kola Poháru rozhlasu

Atletický čtyřboj (2. stupeň)
Pohár rozhlasu – okresní finále

FOTBAL
McDonald´s Cup

ŠPLH
Okresní kolo ve šplhu
Obvodní kolo ve šplhu

FLORBAL
Think Blue. Cup ve florbale pro 1. stupeň ZŠ
Novoměstký pohár ve florbalu 3. – 5. tříd
Okresní kolo AŠSK 2. stupně


Rekonstrukce školního sportovního areálu

Plánovanou rekonstrukcí školního sportovního areálu vznikne jedno velké víceúčelové hřiště (převažující sport malá kopaná) a jedno menší hřiště (míčové hry), povrch obou hřišť bude tvořen umělým trávníkem; dále tartanová dráha a pískové doskočiště pro skoky a atletická oválová dráha (150 m), včetně přímé běžecké dráhy (60 m), pokryté tartanem.

Také bude vybudováno dětské hřiště s několika herními prvky (prolézačka s lezeckými stěnami, řetězová houpačka, prolézačka se skluzavkou, vertikální prolézačka – válec, skupinová houpačka – hnízdo, hra – piškvorky, kreslící tabule), učebna v přírodě a několik relaxačních ploch.
Všechny sportovní i relaxační plochy vhodně doplní velké množství zeleně – bohatá výsadba nových stromů a kvalitní zatravnění.

Předpokládaná cena celé rekonstrukce 20 082 611,00 Kč (bez DPH).

Dotace města Brna 5 000 000 Kč.
Dotace Jihomoravského kraje 4 750 000 Kč.
Dar Biskupství brněnského 1 896 000 Kč.
Dotace Brno – střed 1 000 000 Kč.
Výtěžek Tříkrálového benefičního koncertu 6.1.2016: 18.000 Kč.

Výstavbu sportoviště můžete podpořit finančním darem i vy:
bankovní spojení na zřizovatele – investora (Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje): Česká spořitelna a.s., číslo účtu 1342317379/0800.

Za vaše dary děkujeme!