Školní družina 1. – 4. ročník

Aktuálně v lednu

1.oddělení s. Stanislava Anežka Trumpešová – 1.A/kluci,1.B

2.oddělení – Oldřiška Špačková  – 1.A/holky, 1.C

3.oddělení– Ludmila Judasová 2.A/kluci, 2B

4.oddělení– s. Simeona Anna Hunčová – 2.A/holky, 2.C
5.oddělení –  Kateřina Slavíčková – 3.A,B

6.oddělení – Tereza Zahradníková – 4.A,B
1.K – Jana Ondrušková – 4.C, 5.A,B,C+II.st.

Sdělení:

Vážení rodiče,

ve dnech 30.4.(pondělí) a 7.5.(pondělí) vyhlašuje vedení školy ředitelské volno.

Stejně tak 23.5. (středa) bude ředitelské volno z důvodu školení celého pedagogického sboru.

V těchto dnech bude  provoz školní družiny zajištěn od 7.00 do 16.00.

Školní jídelna v těchto dnech nevaří!

                                                                               Děkujeme za pochopení!

 

Vážení rodiče,

z důvodu zvýšení bezpečnosti Vašich dětí, jsme přistoupili k drobným změnám, které se týkají omlouvání a předávání dětí.

Čtěte, prosím, pozorně: Důležité oznámení rodičům

ZL (Zápisní lístek) -aktuální

Oznámení o nepřítomnosti žáka v ŠD a ŠK

Žádost o uvolnění žáka ze ŠD a ŠK

V případě jakýchkoli nejasností jsme Vám k dispozici na telefonním čísle ve všední dny dopoledne +420 605 999 819

nebo odpoledne osobně v družině.

Děkuji Vám za spolupráci

Jana Ondrušková – vedoucí školní družiny

                                                                                     *každé pondělí v 7:50 hod. se mohou děti z ranní družiny zúčastnit školní mše svaté

Provoz školní družiny

pouze pro přihlášené účastníky od první do čtvrté třídy
Po – Pá
6:30 hod. – 17:00 hod.
6:30 hod. – 7:20 hod. příchody účastníků, individuální činnost,četba,..
7:20 hod. – 7:40 hod. Tv chvilka v tělocvičně
8:00 hod. – 8:45 hod. pobyt v hernách  (pokud mají účastníci výuku na 2 hodinu)
11:35 hod. – 13:30 hod. účastníci podle oddělení, hygienické návyky, oběd, hry, četba, polední klid, zájmová  a rekreační činnost  (Tv, Vv, Lit.,)
13:30 hod. – 13:45 hod. odchod účastníků domů, příprava na vycházku
13:45 hod. – 15:00 hod. vycházka
15:00 hod. – 17:00 hod. účastníci v hernách – individuální činnost, čekání účastníků na rodiče