Školní družina 1. – 4. ročník

Aktuálně v lednu

1. oddělení s. Stanislava Anežka Trumpešová – 1.A/hoši,

2.oddělení – Oldřiška Špačková  – 1.A/holky, 1C
3. oddělení – Ludmila Judasová 2.A/hoši, 2B
4. oddělení– s. Simeona Anna Hunčová – 2.A/holky, 2.C
5. oddělení –  Kateřina Slavíčková – 3.A, 3. B
6. oddělení – Tereza Zahradníková – 4.A,B
1.K – Jana Ondrušková – 4.C

Sdělení:

Vážení rodiče,

z důvodu zvýšení bezpečnosti Vašich dětí, jsme přistoupili k drobným změnám, které se týkají omlouvání a předávání dětí.

Čtěte, prosím, pozorně: Důležité oznámení rodičům

ZL (Zápisní lístek) -aktuální

Oznámení o nepřítomnosti žáka v ŠD a ŠK

Žádost o uvolnění žáka ze ŠD a ŠK

V případě jakýchkoli nejasností jsme Vám k dispozici na telefonním čísle ve všední dny dopoledne +420 605 999 819

nebo odpoledne osobně v družině.

Děkuji Vám za spolupráci

Jana Ondrušková – vedoucí školní družiny

 *od 1. 1. 2018 nastupuje (místo sestry Markéty) nová vedoucí vychovatelka Jana Ondrušková

*vybíráme úplatu na druhé pololetí

* podepisujte pololetní a jarní prázdniny – viz tabulka v žákovské knížce (od 2. 2. 2018 + 5.2. – 9. 2. 2018)

*každé pondělí v 7:50 hod. odchází všichni účastnici družiny na školní mši svatou;

Provoz školní družiny

pouze pro přihlášené účastníky od první do čtvrté třídy
Po – Pá
6:30 hod. – 17:00 hod.
6:30 hod. – 7:20 hod. příchody účastníků, individuální činnost,četba,..
7:20 hod. – 7:40 hod. Tv chvilka v tělocvičně
8:00 hod. – 8:45 hod. pobyt v hernách  (pokud mají účastníci výuku na 2 hodinu)
11:35 hod. – 13:30 hod. účastníci podle oddělení, hygienické návyky, oběd, hry, četba, polední klid, zájmová  a rekreační činnost  (Tv, Vv, Lit.,)
13:30 hod. – 13:45 hod. odchod účastníků domů, příprava na vycházku
13:45 hod. – 15:00 hod. vycházka
15:00 hod. – 17:00 hod. účastníci v hernách – individuální činnost, čekání účastníků na rodiče