Školní družina 1. – 4. ročník

Aktuálně v prosinci

1. oddělení  – s. Stanislava Anežka Trumpešová – 1.A/hoši, 1.B 
2. oddělení – Oldřiška Špačková  – 1.A/holky, 1C
3. oddělení – Ludmila Judasová 2.A/hoši, 2B
4. oddělení – s. Simeona Anna Hunčová – 2.A/holky, 2.C
5. oddělení –  Kateřina Slavíčková – 3.A, 3. B
6. oddělení – Tereza Zahradníková – 4.A,B
1.K – s. Markéta Marie Husaříková – 4.C

Sdělení:

* podepisujte vánoční prázdniny – viz tabulka v žákovské knížce (od 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018)

*každé pondělí v 7:50 hod. odchází všichni účastnici družiny na školní mši svatou;
*změny v odchodu hlaste do 11:30 hod. +420 605 999 819

Provoz školní družiny

pouze pro přihlášené účastníky od první do čtvrté třídy
Po – Pá
6:30 hod. – 17:00 hod.
6:30 hod. – 7:20 hod. příchody účastníků, individuální činnost,četba,..
7:20 hod. – 7:40 hod. Tv chvilka v tělocvičně
8:00 hod. – 8:45 hod. pobyt v hernách  (pokud mají účastníci výuku na 2 hodinu)
11:35 hod. – 13:30 hod. účastníci podle oddělení, hygienické návyky, oběd, hry, četba, polední klid, zájmová  a rekreační činnost  (Tv, Vv, Lit.,)
13:30 hod. – 13:45 hod. odchod účastníků domů, příprava na vycházku
13:45 hod. – 15:00 hod. vycházka
15:00 hod. – 17:00 hod. účastníci v hernách – individuální činnost, čekání účastníků na rodiče