Školní družina 1. – 4. ročník

Aktuálně v lednu

1.oddělení s. Stanislava Anežka Trumpešová – 1.A/kluci,1.B

2. oddělení – Oldřiška Špačková  – 1.A/holky, 1.C

3.oddělení– Ludmila Judasová 2.A/kluci, 2B

4.oddělení– s. Simeona Anna Hunčová – 2.A/holky, 2.C
5.oddělení –  Kateřina Slavíčková – 3.A

6.oddělení– Tereza Zahradníková – 4.A,B
1.K – Jana Ondrušková – 4.C, 5.A,B,C+II.st.

Sdělení:

Info pro rodiče 1.tříd 2018-2019

Provoz školní družiny

pouze pro přihlášené účastníky od první do čtvrté třídy
Po – Pá
6:30 hod. – 17:00 hod.
6:30 hod. – 7:20 hod. příchody účastníků, individuální činnost,četba,..
7:20 hod. – 7:40 hod. Tv chvilka v tělocvičně
8:00 hod. – 8:45 hod. pobyt v hernách  (pokud mají účastníci výuku na 2 hodinu)
11:35 hod. – 13:30 hod. účastníci podle oddělení, hygienické návyky, oběd, hry, četba, polední klid, zájmová  a rekreační činnost  (Tv, Vv, Lit.,)
13:30 hod. – 13:45 hod. odchod účastníků domů, příprava na vycházku
13:45 hod. – 15:00 hod. vycházka
15:00 hod. – 17:00 hod. účastníci v hernách – individuální činnost, čekání účastníků na rodiče