Doporučení MŠMT k podzimním prázdninám pro 2. stupeň

Ministr školství vydal doporučení, jak mají školáci trávit podzimní prázdniny. Více informací najdete zde.

Doporučení MŠMT k podzimním prázdninám pro 1. stupeň

Ministr školství vydal doporučení, jak mají školáci trávit podzimní prázdniny. Více informací najdete zde.  

Týdenní výzva

V době uzavření škol je možné řešit týdenní výzvu na dálku přes internet. Bližší informace najdete zde.

Střídavá výuka na CMcZŠ

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) se u 2. stupně základních škol zavádí střídavá výuka, jejímž cílem je organizovat vzdělávání na přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.Na CMcZŠ byly třídy 2. stupně rozděleny do dvou skupin takto:– od... číst dále

Pěšky do školy

Naše škola se v týdnu od 12. 10. do 16. 10. přidává ke kampani Pěšky do školy. Více informací k akci naleznete zde.

Platná opatření v souvislosti s Covid-19

Podle Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje s účinností ode dne 5. října 2020 do 18. října 2020 nejsou součástí vzdělávání na základní škole sportovní činnosti (s výjimkou prvního stupně ZŠ) a zpěv (podrobnosti zde: KHS Jihomoravský kraj). Další platná opatření: roušky ve společných prostorách školy roušky ve výuce na druhém stupni. Prosíme... číst dále

Nařízení ředitelky školy k distanční výuce

Níže uvedený dokument reaguje na novelu školského zákona ze dne 25. 8. 2020 a metodický pokyn MŠMT ze dne 18. 8. 2020 a stanovuje pravidla distanční výuky na CMcZŠ. Nařízení k distanční výuce

Roušky ve společných prostorách školy od 10. 9. 2020

Upozorňujeme rodiče, že podle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR je od čtvrtka 10. 9. 2020 zavedeno povinné nošení roušek ve společných prostorách školy.

Pasování prvňáčků

Ve čtvrtek 3. 9. navštívila naši školu královna Alžběta II. Doslechla se o šikovných prvňáčcích, kteří se letos začínají učit anglický jazyk a rozhodla se jim osobně popřát mnoho štěstí a dle starého zvyku je pasovat na studenty angličtiny. Děti královnu s nadšením přivítaly, předvedly jí, co už anglicky umí a dokážou, a naučily nějaká... číst dále

Organizace školního roku 2020/2021

Organizace školního roku 2020/2021.