St. Patrick´s Day – zážitková výuka AJ (8.A,B)

V tento den si žáci osmých tříd v délce dvou vyučovacích hodin zpestřili výuku angličtiny v duchu Svátku svatého Patrika –  svátku, který se slaví každoročně 17. března na počest svatého Patrika, patrona Irska.  Žáci přišli v zeleném oblečení a v rámci jednotlivých družstvech plnili úkoly na stanovištích (učili se životopis sv. Patrika, pořádali hon na trojlístky, snažili se zapamatovat irskou modlitbu, učili se základní kroky irských tanců atd.). Oslavy svátku sv. Patrika se zúčastnil i Mr. Blake, náš současný rodilý mluvčí z USA. Dvouhodinu zakončilo malé společné posezení s občerstvením, které si sami žáci připravili. Všem zúčastněným děkujeme.

Fotografie naleznete zde.