Sdělení

Den otevřených dveří – 23. 3. 2023

CMcZŠ oslavila 30 let od svého založení

CMcZŠ si ve školním roce 2021/2022 připomněla 30. výročí založení školy. Při této příležitosti byla ve školním areálu požehnána nově instalovaná socha sv. Josefa.

 

Kaple Svaté Rodiny

Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje zbudovala na CMcZŠ novou kapli, kterou dne 30. října 2019 vysvětil ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Kaple je zasvěcena Svaté Rodině a bude sloužit nejen žákům a zaměstnancům školy, ale i rodičům žáků naší školy a přispěje tak k rozvoji duchovního života na CMcZŠ.

Zavedení školného na CMcZŠ od školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

věnujte, prosím, pozornost přiloženému dokumentu, který obsahuje důležité informace týkající se dalšího vzdělávání vašich dětí na naší škole od školního roku 2019/2020. Děkujeme.

Školné na CMcZŠ

90. výročí založení Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje

V letošním roce slaví naše sestřičky 90 let trvání kongregace. Toto významné výročí si připomněly dne 8. září 2018 při mši svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.

Srdečně děkujeme všem, kteří tuto radostnou událost prožili společně s nimi, ať už přímo na Velehradě, nebo prostřednictvím živého vysílání Rádia Proglas.

Průběh rekonstrukce našeho školního hřiště

V letech 2016/2017 proběhla úspěšná rekonstrukce školního hřiště (při cyrilometodějských školách). Na několika fotografiích je zachycena situace před rekonstrukcí, v průběhu rekonstrukce a po dokončení úpravy sportovního areálu škol.

Fotografie zde 🙂

25. výročí založení CMcZŠ

  

Ve školním roce 2017/2018 jsme si připomněli 25 let od vzniku naší Cyrilometodějské církevní základní školy, Lerchova 65, Brno.

Žáci toto výročí oslavili projektovým dnem, který proběhl ve středu 27. září 2017. Oficiální oslava se konala dne 6. října 2017. Byla zahájena slavnostní mší svatou v kostele sv. Augustina, kterou celebroval brněnský pomocný biskup Mons. Pavel Konzbul. Program pro pozvané hosty dále pokračoval v budově školy. Hosté zhlédli vystoupení, které si pro ně naši žáci pod vedením učitelů připravili, a doprovázeni členy žákovského parlamentu si prohlédli školu a nové hřiště. Odpoledne byla škola otevřena všem. Děkujeme všem návštěvníkům za společně strávené chvíle, které byly velmi příjemné.

Více informací zde.

Kalendář